DERBY SIECZKI

  • bez melasy
  • bogate źródło aminokwasów egzogennych
  • włókno strukturalne

LUZERNE PUR

Sieczka z lucerny z olejem słonecznikowym
czytaj dalej >


  • bez melasy
  • wysoka strawność
  • włókno strukturalne

LUZERNE-TIMOTHEE MIX

Sieczka z 85% lucerny i 15% tymotki łąkowej z olejem słonecznikowym
czytaj dalej >


  • bez melasy
  • wysoka strawność
  • włókno strukturalne

TIMOTHAEE-GRAS PUR

Sieczka z trawy – Tymotki Łąkowej z olejem słonecznikowym
czytaj dalej >