KONTAKT

Blattin Polska Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko
NIP: 991-01-21-633

Tel / fax: +48 77 465 44 24

Dariusz Świderski
Tel.: +48 795 512 533
dswiderski@hoeveler.pl

Katarzyna Basinska-Dolny
Tel. +48 698 055 552
kdolny@hoeveler.pl

www.hoeveler.pl
www.hoeveler-sklep.pl


Numer Weterynaryjny: α PL 1611005 p
Kapitał zakładowy: 1 025 000,00 PLN | Regon: 531 58 3980
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000033026
Nr konta bankowego PKO BP 46102036680000510200102301

Formularz Kontaktowy