PROMOCJA ZDROWY ŻOŁĄDEK

Uwaga promocja!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – „Zdrowy Żołądek”
na pasze dla koni
z linii HÖVELER PUR.ITAN – 2+1

I. ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem akcji promocyjnej jest Firma Blattin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Siedlec ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033026.

II. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
Promocją objęte są wybrane produkty pasz marki Höveler z linii Pur.Itan dla koni o niskiej zawartości skrobi i cukrów, dostępne w workach 20kg.

III. NAGRODY I ZASADY NAGRADZANIA
1. Jednorazowy zakup 2 worków HÖVELER PUR.ITAN 20 kg w dniach od 1.06.2020r do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych premiowany będzie dodatkowym 1 workiem HÖVELER PUR.GASTRO 20 kg, który klient otrzyma za 1 zł.

2. Jednorazowy zakup 2 worków HÖVELER PUR.GASTRO 20 kg w dniach od 1.06.2020r do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych premiowany będzie dodatkowym 1 workiem HÖVELER PUR.SPORT 20 kg, który klient otrzyma za 1 zł.
Zamówienia będące wielokrotnością 2 worków Höveler Pur.Itan lub Höveler Pur.Gastro będą nagradzane stosowną krotnością w sposób następujący: 4+2, 6+3, 8+4 itp. Każdy dostarczony przez organizatora produkt promocyjny będzie zafakturowany na kwotę 1zł brutto.

IV. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje od dnia 01.06.2020 r. do wyczerpania zgromadzonych przez Organizatora zapasów artykułów promocyjnych.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów firmy Blattin Polska Sp. z o.o.,(w tym: klienci sklepu internetowego www.hoeveler-sklep.pl) którzy w trakcie trwania promocji spełnią warunki zawarte w niniejszym regulaminie i na dzień złożenia zamówienia nie posiadają płatności przeterminowanych. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów wysyłki. O udziale w promocji decyduje data złożenia zamówienia.

VI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne niedogodności poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jak również do odwołania akcji bez podawania uzasadnienia. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny oraz marketingowy i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek żądań lub roszczeń.

Dostępne w naszym sklepie

  KUP W SKLEPIE