PAKIET SIŁA I MOC

HÖVELER DLA KONI SPORTOWYCH

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – „Sport”  na pasze dla koni

w pakiecie „SIŁA i MOC”  – 2+1

  1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem akcji promocyjnej jest Firma Blattin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Siedlec  ul.  Poznowicka 1, 47-180 Izbicko. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033026.

  1. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Promocją objęte są wybrane produkty pasz marki Höveler z linii Equinova Myoprotekt Liquid/Powder dla koni sportowych, dostępne w opakowaniach 1 litr i 1,5 kg.

III. NAGRODY I ZASADY NAGRADZANIA

  1. Jednorazowy zakup 2 opakowań Höveler Active 20 kg w dniach od 20.07.2020r do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych, premiowany będzie dodatkowym 1 opakowaniem (butelką lub wiaderkiem)  Equinova Myoprotekt Liquid 1 litr lub Equinova Myoprotekt Powder 1,5 kg, który klient otrzyma za 1 zł brutto.

Zamówienia będące wielokrotnością 2 opakowań Höveler Active 20 kg będą nagradzane stosowną krotnością w sposób następujący: 4+2, 6+3, 8+4 itp.

Każdy dostarczony przez organizatora produkt promocyjny będzie zafakturowany na kwotę 1zł brutto.

  1. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 20.07.2020 r. do wyczerpania zgromadzonych przez Organizatora zapasów artykułów promocyjnych.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów firmy Blattin Polska Sp. z o.o.,(w tym: klienci sklepu internetowego www.hoeveler-sklep.pl) którzy w trakcie trwania promocji spełnią warunki zawarte w niniejszym regulaminie i na dzień złożenia zamówienia nie posiadają płatności przeterminowanych. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów wysyłki.  O udziale w promocji decyduje data złożenia zamówienia.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne niedogodności poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jak również do odwołania akcji bez podawania uzasadnienia. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny oraz marketingowy i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek żądań lub roszczeń.

Pakiet dostępny w naszym sklepie

  KUP W SKLEPIE