KONTAKT

KONTAKT Z DORADCĄ:

Dariusz Świderski

Tel.: +48 795 512 533

dswiderski@hoeveler.pl

Polska Południowa (opolskie, śląskie)

Katarzyna Basinska-Dolny

Tel. +48 698 055 552

kdolny@hoeveler.pl

Polska Centralna (łódzkie, mazowieckie)

Natalia Grzelak

Tel. +48 884 205 802

ngrzelak@hoeveler.pl

Polska Południowo-Zachodnia (dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Mariola Falkowska

Tel. +48 660 613 341

mfalkowska@hoeveler.pl

Polska Południowo -Wschodnia (małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie. podkarpackie)

Patrycja Głąb

Tel. +48 602 643 877

pglab@hoeveler.pl

Polska Północno-Wschodnia (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)

Martyna Wieliczko

Tel. +48 882 43 58 82

mwieliczko@hoeveler.pl

urlop

 

Blattin Polska Sp. z o.o.

Siedlec, ul. Poznowicka 1

47-180 Izbicko

NIP: 991-01-21-633

Tel / fax: +48 77 465 44 24

 

 


Numer Weterynaryjny: α PL 1611005 p
Kapitał zakładowy: 1 025 000,00 PLN | Regon: 531 58 3980
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000033026
Nr konta bankowego PKO BP 46102036680000510200102301

Formularz Kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Blattin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcu, ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko.

    Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
    Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.