ZESPÓŁ OWRZODZENIA ŻOŁĄDKA KONI (EGUS)

OWRZODZENIA ŻOŁĄDKA KONI

1. Definicja „wrzody żołądka”

W obecnych czasach często diagnozowaną jednostką chorobową u koni są wrzody żołądka lub zmiany w jego błonie śluzowej. U koni wyścigowych odsetek koni narażonych na tą przypadłość może wynosić nawet 99%.
Zmiany wrzodowe mogą wystąpić w błonie śluzowej części bezgruczołowej żołądka tzw. choroba płaskonabłonkowa żołądka – Equine Squamous Gastric Disease (ESGD) lub w błonie śluzowej części gruczołowej żołądka – gruczołowa choroba żołądka Equine Glandular Gastric Disease (EGGD) i są one związane z nadmierną ilością wytwarzanego kwasu żołądkowego i/lub ze zmniejszenia mechanizmów ochronnych błon śluzowych przed jego nadmiernym działaniem.
Czynniki te wywoływane są przez sytuacje stresowe, takie jak trening, nieodpowiedni transport, czynniki żywieniowe (w tym jednostronne żywienie), długie okresy przebywania w boksie lub obecność pasożytów. Ogólne rzecz biorąc przyczyny obejmują karmienie, warunki utrzymania i wymagania stawiane wysokiej sprawności koniom wyczynowych.
Wysoki udział skoncentrowanej paszy treściwej (ziarna zbóż) z niewielką ilością paszy strukturalnej (bogatej we włókno) w dziennej diecie może sprzyjać występowaniu wrzodów żołądka, ponieważ pasza treściwa jest tylko przez krótki okres czasu rozdrabniana i żuta w efekcie czego występuje niewystarczające wydzielanie śliny. Objawami wrzodów żołądka są: zgrzytanie zębami, częste ziewanie, tkanie obgryzanie drewna, nadpobudliwość, kolka przed lub po karmieniu paszami treściwymi, utrata masy ciała i słabsza wydajność.

2. Profilaktyka i terapia

W celu zapobiegania wrzodom żołądka ilość skoncentrowanego pokarmu na posiłek powinna być ograniczona do maksymalnie 0,3 kg/100 kg docelowej masy ciała. Podawane dużej ilości paszy treściwej na jeden posiłek powoduje zaleganie jej w żołądku przez długi okres czasu i nie może być ona odpowiednio penetrowana przez soki żołądkowe. Ponadto należy unikać długich okresów „postu”, tj. czasów, w których koń nie ma dostępu do paszy. Czas pomiędzy posiłkami nie powinien być dłuższy niż 4 do 6 godzin, tak aby uniknąć wydzielania kwasu żołądkowego bez bufora jakim jest ślina. Podczas pobierania i rozdrabniania paszy (szczególnie objętościowej), wytwarzana ślina, która zawiera dwuwęglany mające działanie buforujące czym równoważą działanie kwasu żołądkowego. Dlatego pasza objętościowa powinna być zawsze podawana co najmniej 15 minut przed paszą treściwą., tak aby wytworzyć wystarczającą ilość śliny. Dzienna ilość paszy objętościowej (siana) nie powinna być mniejsza niż 1,5 kg na 100 kg docelowej masy ciała.
Duży wpływ na możliwość powstania wrzodów żołądka ma również odstęp pomiędzy karmieniem, a wykonywaną pracą – treningiem: koni nie należy trenować bezpośrednio po karmieniu ani na czczo.
W celu ochrony i wsparcia żołądka przed wrzodami można karmić konie paszami dostosowanymi dla tych celów (na przykład z linii PUR.). PUR.MASH z nasionami lnu i płasznika tworzy śluz, który nakłada film ochronny na błonę śluzową żołądka. Konie chore mogą być leczone przez weterynarza produktami, które chronią żołądek (blokery kwasu solnego i inne środki ochronne błony śluzowej). Najważniejszym jednak środkiem terapeutycznym jest odpowiednie żywienie koni z wrzodami żołądka. Obowiązują tutaj te same zasady, co w przypadku profilaktyki. Odpowiednio dobrana pasza treściwa, podawana możliwie jak najczęściej w małych porcjach, podawanych dopiero po paszy objętościowej (np. sianie w minimalnej ilości 1,5 kg na 100 kg masy ciała) oraz robienie wystarczająco długiej przerwy pomiędzy karmieniem, a pracą (treningiem).

Zalecane żywienie

Produkty z linii PUR. – bez ziarna takie jak PUR.ITAN, PUR.SPORT, PUR.GASTRO nie zawierają ziaren zbóż i melasy. Zawierają prebiotyki i składniki aktywne takie jak pektyny, wytłoki jabłkowe oraz makuch lniany i olej lniany. Są to pasze idealne dla koni wrażliwych metabolicznie i koni o wrażliwym przewodzie pokarmowym.
Oryginal ProBalance pomaga utrzymać lub przywrócić równowagę w jelitach poprzez zawarte w nim żywe drożdże, wpływa korzystnie na obronę organizmu i może poprawić konsystencję kału. Oryginal BT Hefe Press zawiera młóto, drożdże piwne i siemię lniane, a tym samym wspomaga procesy trawiene. Oryginal PUR.MASH to mesz bez udziału ziaren zbóż z licznymi składnikami prebiotycznymi i śluzowatymi, dlatego może być stosowany w leczeniu i zapobieganiu kolkom u koni, Oryginal ReformMash poprawia trawienie. Oprócz substancji prebiotycznych i śluzowatych Equinova Herba Mash zawiera zioła żołądkowe i jelitowe, które działają relaksująco i rozluźniająco oraz zawiera również buforujące wodorowęglany.
Żródło:
www.hoeveler.comPodane zalecenia żywieniowe są wskazówkami, które powinny by dopasowane w zależności od wagi ciała, rasy, temperamentu, wieku, stanu treningu oraz warunków utrzymania zwierząt.